Omuz Kitabı Videoları


1. Gazi Üniversitesi’nde Omuz Artroskopisinin Tari
2. Omuz Anatomisi
3. Omuzda Anatomik Varyasyonlar
4. Omuz Biyomekaniği “Mühendis Gözüyle”
5. Omuz Biyomekaniği “Ortopedist Gözüyle”
6. Omuz Sorunlarında Klinik Değerlendirme
7. Omuz Sorunlarına Fizik Tedavi Yaklaşımı
8. Omuz Sorunlarında Ölçme ve Değerlendirme
9. Omuz Cerrahisinde Arşivleme
10. Omuzda Görüntüleme “Radyolog Gözüyle”
11. Omuzda Görüntüleme “Ortopedist Gözüyle”
12. Omuz Ultrasonografisi
13. Omuz Artroskopisinde Anestezi
14. Omuz Artroskopisi Cerrahi Hemşireliği
15. Omuz Artroskopisi Eğitim Materyalleri
16. Omuz Artroskopisinde Web Kullanımı
17. Omuz Cerrahisi Sonrası Rehabilitasyon
18. Omuz Cerrahisi Sonrası Ağrı Kontrolü
19. Omuz Artroskopisinde El Aletleri
20. Omuz Artroskopisi İmplantları
21. Omuz Artroskopisi Pozisyonları
22. Omuz Artroskopisinde Düğüm Teknikleri
23. Omuz Artroskopisinde Temel Teknikler
24. Omuz Artroskopisinde Portaller
25. Omuzun Artroskopik Anatomisi
26. Rotator Manşet Hastalığına Giriş
27. A. Anterior subakromial sıkışma
27. B.Lateral subakromial sıkışma
27.C.Os Akromiale
27.D.Subkorakoid sıkışma
27.E. İnternal sıkışma
28. Rotator Manşet Yırtıklarında Sınıflandırma
29. Rotator Manşet Parsiyel Yırtıkları
30. Rotator Manşet Tam Kat Yırtıkları
31. Masif Onarılamaz Rotator Manşet Yırtıkları
32. Subskapularis Yırtıkları
33. Rotator Manşet Tamirinde Konfigürasyonlar
34. Başarısız Rotator Manşet Tamiri
35. Kalsifiye Tendinit
36. Akromioklaviküler Eklem Sorunları
37. Sternoklavikular Eklem Sorunları
38. Skapulotorasik Endoskopi
39. Glenohumeral Eklem İnstabilitesine Giriş
40. Anterior Omuz İnstabilitesi
41. Posterior Omuz İnstabilitesi
42. Çok Yönlü Omuz İnstabilitesi
43. Kemik Defektli İnstabilitede Primer Anatomik T
44. Kemik Defektli İnstabilitede Değerlendirme ve
45. Yumuşak Doku Patolojileri ile İlişkili Omuz İn
46. Pediatrik Yaş Omuz İnstabilitesi
47. İleri Yaş Omuz İnstabilitesi
48. İnstabilite Revizyonu
49. Biseps Uzun Başı Sorunları
50. SLAP Lezyonları
51. Donuk Omuz
52. Dejeneratif Omuz Hastalığı
53. Omuz Artroskopisi Komplikasyonları
54. Üst Ekstremite Nörolojik Muayenesi
55. Omuz Çevresi Tuzak Nöropatiler
56. Rotator Manşet Dejenerasyonu ve Tamir Sonrası
57. Spor ile İlişkili Omuz Yaralanmaları
58. Sporcularda Spora Özgü Rehabilitasyon


Geri